Nowy rodzaj fundamentowania

Nowy rodzaj fundamentowania

Firma Tejbrant Polska w wygranym przetargu dla ZTM Warszawa w dwóch lokalizacjach zastosowała nowy sposób fundamentowania wiat przystankowych polegający na licowaniu płyty fundamentowej z poziomem chodnika. W wiacie SAWA trzy przęsłowej oraz czteroprzęsłowej zastosowano płyty ze specjalną powierzchnią antypoślizgową. 

 

Głównym aspektem stosowania płyt fundamentowych licowanych z poziomem zabruku jest ich płytki montaż, co ma duże znaczenie w przypadku występowania sieci infrastruktury podziemnej . W przypadku awarii istnieje możliwość szybkiego demontażu wiaty wraz z fundamentem. 

Wiata przystankowa SAWA posadowiona na fundamencie zlicowanym z poziomem zabruku zlokalizowana jest w Warszawie na przystanku Sołtyka 02.