Polityka jakości

Nasi klienci muszą otrzymywać produkty, które odpowiadają ich oczekiwaniom, a także zgodnie z ustalonymi warunkami, obejmującymi m.in. termin i miejsce dostawy, specyfikacje produktu, cenę i warunki dostawy.

Zarówno nasze produkty, jak i nasz zakład maja gwarantować klientom poczucie bezpieczeństwa, które jest podłożem długotrwałej współpracy i rosnącego zaufania dla nas, naszych umiejętności i produktów.

Wszystkie wprowadzane na rynek produkty musza być zaprojektowane i skonstruowane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami bezpieczeństwa.

Środki:

 - Zrozumienie, akceptacja i postepowanie zgodnie z systemem jakości na wszystkich szczeblach przedsiębiorstwa.

 - Wewnętrzne kontrole mające na celu nie tylko sprawdzenie, czy postępuje się zgodnie z przyjętym systemem jakości, ale dążące również do wprowadzania ulepszeń.

 - Dbanie o środowisko pracy, jak też środowisko naturalne i stawianie podobnych wymagań w stosunku do naszych poddostawców.