Tablice informacyjne

Zapotrzebowanie na tablice informacyjne jest bardzo duże. Mają one na celu nie tylko ułatwienie orientacji w terenie, czy przekazywanie mieszkańcom informacji, ale również mogą służyć jako rozpoznawalny element architektury miejskiej, podkreślający własny profil właściciela tablicy, np. urzędu miasta, czy gminy.

Firma Tejbrant dysponuje kilkoma różnymi systemami informacji zewnętrznej. Odnosi się to zarówno do stosowanych profili aluminiowych, rodzajów wypełnienia, jak i sposobów umieszczania informacji.