Strategia

Idea 

Poprzez utrzymywanie stałych kontaktów z rynkiem oraz otwarcie na zarówno obecne, jak i przyszłe jego potrzeby, a także dzięki naszemu unikalnemu, długoletniemu doświadczeniu oraz prowadzeniu rozwoju produktów w sposób dobrze zorganizowany, w formie projektów ukierunkowanych na życzenia klientów, będziemy posiadać asortyment produktów uważany za wiodący, zarówno jeśli chodzi o funkcjonalność, jak i design.

Będziemy pracować zarówno nad rozwijaniem i utrzymywaniem relacji z klientami, jak też osobami i instytucjami, które mają wpływ na decyzje naszych klientów i zachowania rynku.

Będziemy starali się, aby firma Tejbrant była widoczna na forach, które są miejscami spotkań naszych klientów, uczestnicząc aktywnie w obustronnej wymianie informacji.

Prace rozwojowe

• Mają opierać się na sygnałach odbieranych z rynku.
• Firma Tejbrant ma być firmą wiodącą w zakresie polepszania funkcjonalności produktów oraz wykorzystywania osiągnięć nowoczesnej techniki.
• Firma ma stale podwyższać swoje kompetencje, korzystając z pomocy ekspertów zewnętrznych przy projektach specjalnych.

Marketing i sprzedaż

• Działalność marketingowa prowadzona będzie poprzez nasza stronę internetowa, gazetkę dla klientów, targi, ogłoszenia prasowe oraz cykliczne spotkania z klientami, organizowane w Hultsfred (fabryka położona w południowej Szwecji).
• Sprzedaż prowadzona będzie poprzez wizyty u klientów oraz rozwój i pielęgnowanie nawiązanych kontaktów. Niektóre produkty sprzedawane będą poprzez Internet.
• Działalność w większych krajach europejskich, takich jak: Niemcy, Polska, Wielka Brytania, Hiszpania, Włochy i Francja prowadzona będzie poprzez własne spółki. Na pozostałych rynkach działać będziemy poprzez aktywnych importerów.


Produkcja

Produkcja dostosowana będzie do wymagań i potrzeb rynku. Produkcja ma być efektywna w porównaniu z naszymi konkurentami, jak też elastyczna, dostosowująca się do rozwoju rynku, zapotrzebowania i firmy.

Kierownictwo

Kierownictwo ma być wysoce zautomatyzowane, bez potrzeby dokładnej kontroli wewnętrznej.

Jakość i środowisko

Jakość przedsiębiorstwa będzie się charakteryzować tym, iż w naszych systemach jakości stawiamy wyższe wymagania, zarówno w odniesieniu do faktorów ilościowych, jak i jakościowych, niż oczekuje tego rynek. Widoczne jest to na wszystkich etapach działania, od prac rozwojowych, poprzez produkcję, po sprzedaż i logistykę.