Gdańsk - pętla Świętokrzyska

Wiata City 90 Piazza T-column

Gdańsk - pętla Chełm

Wiata City 90 Piazza T-column

Gdańsk - przystanek Przemyska

Wiata City 90

Gdańsk - przystanek Wilanowska

Wiata City 90 6-przęsłowa